Vad är Taekwondo

TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som på bara 30 år förädlats till en kamsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historian och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Kännetecknet för TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp. Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld. Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsa, välbefinnande och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea. Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer. Efter lång träning kommer känslan av anspråkslöshet då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning. Ordet Taekwondo är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är det fysiska sättet att utöva något med stor koncentration och mental balans. Eller m.a.o. det fysiska sättet att med maximal mental kraft göra bruk av foten och handen i kamp, självförsvar eller till vardags.