Tian Dao

Ordet Tian personifieras delvis av de nomader som levde väster om de ursprungliga shangområdet i Kina. Dessa nomader satte sin prägel på ordet Tian genom att de kopplade den till himlen, samt att ordet betonade himlens karaktär av upphöjd rättfärdig instans och garant för moral och samhällsordning.

För att kunna ge er min tolkning av hur jag tolkar ordet TIAN DAO, så låter jag den stora filosofen Kongfuzi´s förklara ordet Tian Dao.

Han sökte efter vägen, Dao, och där fann han att ordet var identisk med kungens väg (Wang Dao) och det samhällssystem som då rådde var under kungarna Yao och Shun.

För honom är detta en direkt överensstämmelse med den kosmiska ordningen dvs. ”Himlens vilja” eller ”Himlens väg”, Tian Dao. Konkret kommer ordet till sitt rätta uttryck i de omfattande regelverk för socialt uppträdande och sociala relationer som kallas Li, ett ord som handlar kort och enkelt om principer för gott uppförande. För mig är det just detta som ordet Tian Dao står för.

Genom att använda Kongfuzi förklaring och sammankoppling med Wang Dao anser jag att de ända sätt man kan förklara ordet är att sätta dessa två orden till ett och därigenom få fram Himlens vilja och Kungens väg = Tian Dao.