Klubb-information

Tian Dao är en klubb som drivs av engagerade medlemmar och tränare vars mål är att skapa en miljö –

  • där motiverade människor trivs
  • där alla känner djupt engagemang
  • där alla känner gemenskap och trygghet
  • som tar hänsyn till individen
  • som utvecklar självtilliten
  • som tål motgångar och misslyckande
  • som stimulerar till utveckling

Allt sedan starten har detta varit vårt motto. Tian Dao kommer att vara en klubb där stjärnor föds och uppfostras till blivande ledare.
Tian Dao 2001.