Taekwondo-passen ersätts.

Lite nytt inför Terminen.

Från och med 1 Augusti 2018 blir det obligatorisk för alla våra Tävlande att inneha en GAL-licens för att kunna delta på samtliga arrangemang sanktionerade av STU.

Med samtliga arrangemang avses tävlingar, utbildningar, läger m.m. som sanktioneras av STU eller anordnas inom STU:s regi.

Taekwondopassen kommer således inte att användas alls längre från och med den 1 augusti 2018 och ersätts helt och hållet av GAL.

En GAL med WT event pass kommer att kosta ca 50 € (tävlar internationellt) medan en GAL utan WT event pass kommer att kosta ca 10 €. (tävlar i Sverige) På så sätt kommer det inte att bli dyrare för nybörjare att tävla som annars var tvungna att införskaffa Taekwondopass.

Från med 1 augusti måste alla miniorer och kadetter ha visirhjälm på samtliga tävlingar som sanktioneras av STU, blått och rött.

För mer frågor kontakta Gibbe på 0708150631.