Hjälp inför och under Krona Cup.

Under helgen den 14-16 september behöver klubben er hjälp.

Vi anordnar vår egna tävling, Krona Cup i GA-Hallen i Helsingborg. Boka redan nu in den, för vi i klubben kommer att behöva er hjälp. Det behövs hjälp med att lägga mattor, sitta i kassan, städning, kiosken mm mm.

Vi får in pengar till klubben som går till våra aktiviteter och tävlingar under året.

Dessutom är det roligt att hjälpa till.

Mer information kommer längre fram.